Komisja Europejska widzi konieczność zwiększenia kontroli nad budżetami poszczególnych krajów członkowskich, aby zapewnić bezpieczeństwo wspólnej waluty.
Nowa propozycja opracowana przez KE wymaga, aby najpierw Bruksela akceptowała projekt budżetu każdego kraju przed przedstawieniem go w parlamencie. Jeśli KE uzna, ze projekt budżetu stanowi zagrożenie dla stabilności strefy euro, to daje sobie prawo do wprowadzenia poprawek. W Planach są również wizyty specjalnych kontrolerów – bez uprzedzenia. Jednym z pomysłów jest utworzenie niezależnych rad budżetowych, których prognozy będą wiążące dla ministrów finansów.
José Barroso szef KE tłumaczył, ze obecna sytuacja w Europie daje prawo do tak głęboko ingerujących w suwerenność poszczególnych krajów, kroki. Twierdzi również, że być może utrzymanie waluty euro stanie się niemożliwe, jeśli nie zostanie wzmocniona kontrola nad finansami poszczególnych państw członkowskich.
(źródło: Rzeczpospolita)