Dwa duże polskie banki Millennium i Kredyt Bank zostały wystawione na sprzedaż ale nikt nie chce ich kupić.
Wszyscy spodziewali się tej decyzji po PKO BP. Jednak bank deklaruje strategię wzrostu organicznego i ostrożne zarządzanie płynnością i kapitałem.
Jeśli banki matki Millenium i Kredyt Banku przestaną je finansować, to może zachwiać stabilnością polskiego sektora bankowego. Istnieje scenariusz, ze w takiej sytuacji PKO BP wraz z PZU mogą podjąć się wspólnej transakcji.
Wartość księgowa pakietów należących do głównych akcjonariuszy KB i Millennium wynosi ok. 5,3 mld zł. Zazwyczaj zamknięcie transakcji zajmuje co najmniej kilka miesięcy to będzie czas na znalezienie jeszcze innych inwestorów: międzynarodowe instytucje finansowe czy fundusze emerytalne. Połączone banki mogłyby zostać wprowadzone na giełdę i następnie odsprzedane.