Jak donosi prasa niemiecka za plecami Komisji Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii szykuje się nowy pakt stabilności euro, którego autorami są Niemcy i Francja.

 Pakt w swoich założeniach ma być rozszerzony o kraje spoza strefy euro. Sarkozy i Merkel chcą pozyskać Polskę i Szwecję do paktu.

 Według prasy pakt ma obejmować szereg reform, które obligatoryjnie obowiązywałyby we wszystkich krajach strefy euro. Reformy systemu emerytalnego, podatków, polityki oszczędnościowej i wprowadzenia maksymalnej granicy długu państwa oraz wzajemnej kontroli.

 Przewiduje się akceptację Kanclerz Merkel, aby Europejski Bank Centralny skupował obligacje państw z problemami zadłużenia.