Minister finansów poinformował w Sejmie o planowanym na przyszły rok wzroście PKB o 2,5 procent oraz zapewnił, że deficyt budżetowy nie przekroczy kwoty 35 mld złotych.

Spośród przedstawionych przez Rostowskiego wersji budżetu rząd prawdopodobnie wybierze wariant ostrożny ze wzrostem PKB o 2,5 proc. Ale spodziewa się, ze wzrost PKB może być większy.

Przyszłoroczny budżet zostanie zaplanowany w oparciu o założenie faktycznego wzrostu PKB o 2,5 proc. i inflacji średniorocznej w wysokości 2,8 proc. Przewidywany poziom bezrobocia na koniec przyszłego roku ma być na poziomie 12,3 proc.