Banki światowe nie pozostają obojętne wobec sytuacji kryzysowej. Przeprowadziły dzisiaj skoordynowaną interwencję banków centralnych. Amerykańska Rezerwa Federalna, Bank Kanady, Bank Anglii, Bank Japonii, EBC i Bank Szwajcarii zdecydowały o obniżeniu rynkowej stopy procentowej na tzw. swapy dolarowe (tzn. wymiana walut) o 50 pkt bazowych.

W efekcie na rynku walutowym zyskało euro wobec dolara. Powyższe działania przyniosły również wzmocnienie waluty polskiej.

Jest szansa, że wspólne skoordynowane zabiegi doprowadzą do tańszego dostępu do dolara.

(źródło: PAP)