Szkoła Głowna Handlowa zorganizowała panel dyskusyjny czołowych ekonomistów polskich. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim wpływie problemów banków europejskich na sektor finansowy w Polsce.

Zgodnie ekonomiści uznali, ze system bankowy w Polsce jest bezpieczny i efektywny.