Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała co półroczna prognozę globalnej koniunktury. Raport jest bardzo pesymistyczny, przewiduje rozszerzenie się kryzysu zadłużeniowego również na kraje wysoko rozwinięte.

OECD przewiduje, ze w dwóch najbliższych kwartałach spadnie PKB wszystkich krajów strefy euro, a jako grupa rok 2011 zamknie na poziomie minus 1 proc.

Dla Polski prognoza jest lepsza. Bieżący rok zamkniemy z wynikiem PKB plus 4,2 proc. Przyszłe lata przyniosą jednak spowolnienie gospodarcze. Prognoza na 2012 r. mówi o wzroście w wysokości 2,5 proc. Identyczny wynik powinniśmy osiągnąć także w 2013 r.

(źródło: ekonomia24)