Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowela przewiduje podwyżkę składki rentowej o 2 pkt proc. od 1 marca 2012 r. Ministerstwo spodziewa się że podniesienie składki  zwiększy wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 6,5 mld zł.