Jak na razie to tylko we Francji, ministerstwo finansów zapowiada jeszcze ostrzejszą walkę z oszustami podatkowymi. Tym razem kontrole mają objąć również konta bankowe Francuzów mieszkających poza granicami państwa.

 Jednym z podstawowych nowych rozwiązań ma być przedłużenie okresu ścigania oszustw polegających na zatajaniu majątku z 3 do 10lat.