Wiceminister finansów Dominik Radziwiłł powiedział, że dług publiczny od 2012 roku będzie wyliczany na podstawie średniorocznego kursu złotego, a nie według poziomu na koniec roku.

W ten sposób ministerstwo próbuje uniknąć naruszenia progów zadłużenia w wysokości 55 proc. PKB. Jeśli zostanie ten próg przekroczony to według prawa obowiązującego w Polsce rząd musiałby dokonać cięć wydatków budżetowych.