Opublikowane wstępne wyniki dynamiki PKB dla dwóch potęg europejskich Francji i Niemiec. Dla obu krajów wyniki okazały się znacznie wyższe od oczekiwanych.

W III kwartale 2011 roku niemiecka gospodarka zanotowała dynamikę PKB na poziomie 0,5 proc. k/k. W przypadku Francji dynamika PKB w ujęciu kwartalnym kształtowała się na poziomie 0,4 proc.