Eksperci spodziewają się zapowiedzi wejścia Polski do tzw. Mechanizmu Kursów Walutowych, czyli korytarza walutowego ERM II. Twierdzą, że będąc wciąż nieobecna w strefie euro Polska nie ma wpływu na strategie obierane w obecnej sytuacji kryzysowej.

Dodatkowo, co istotne, jeśli Polska wejdzie do przedsionka strefy euro, to agencje ratingowe miałyby wytrącone argumenty, aby korygować w dół rating Polski.