JPMorgan Chase oraz Goldman Sachs banki, które zaliczane są do największych graczy na rynku opcji kredytowych przekazały informacje do swoich akcjonariuszy o sprzedaży zabezpieczeń na ponad 5 mld dolarów w odniesieniu do światowego zadłużenia.

Przy tak wysokiej kwocie oczywistym staje się ewentualne zagrożenie dla tych banków i ich akcjonariuszy na wypadek bankructwa krajów z grupy PIIGS, czyli Grecji, Portugali, Hiszpanii, Irlandii lub Włoch.

Zdaniem ekspertów amerykańskie banki nie przekazują wszystkich informacji, aby nie budzić stanu zagrożenia.