Rząd coraz bardziej restrykcyjnie podchodzi do zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Już od połwy grudnia zostanie zniesiona ulga z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Aby korzystać ze zwolnienia będą musiały sprostać dodatkowemu warunkowi: licencjonowaniu i nadzorowanemu zarządzaniu.

Ta zmiana pociągnie za sobą wysokie koszty. Dotyczy to przede wszystkim funduszy luksemburskich i cypryjskich.

Eksperci twierdzą, że niekorzystne zmiany nie powinny być wprowadzane w trakcie trwania roku podatkowego.