Wyniki za III kwartał bieżącego roku dla większości instytucji wskazują na bardzo duży wzrost zysków. Jednak inaczej sprawa się ma z bankami.

Banki wyraźnie odczuły zmniejszenie wpływów z tytułu opłat, a także ze sprzedaży kredytów hipotecznych.

Wskazują na to wyniki największego banku w Polsce PKO BP, gdzie wpływy z opłat i prowizji zmalały względem II kwartału o 4,5 proc. Dotknęło to Kredyt Bank (spadek o blisko 3 proc.), BZWBK (2,6 proc.), Millenium (spadek  3,6 proc.).