KNF nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych karę za „ustalanie składki ubezpieczeniowej w wysokości nie odzwierciedlającej ryzyka ubezpieczeniowego, wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej". Kara wynosi 500 tys. zł.

Natomiast TUW SKOK nie przyjmuje nałożonej kary, twierdząc, ze nawet nie otrzymał uzasadnienia i nie zna podstaw dla tej decyzji.

(źródło: Rzeczpospolita)