Jeszcze nigdy różnica pomiędzy rentownością obligacji belgijski a niemieckich nie była tak duża. Również koszt ubezpieczenia 5-letnich obligacji wzrósł gwałtownie.

W Belgii wciąż nie ma nowego rządu, a przecież musi znaleźć finansowanie na na wygasające zadłużenie – aż 56,5 mld euro.

Natomiast Komisja Europejska oszacowała wzrost PKB w 2012 r. na +0,9 proc. wobec 2,2 proc. w tym roku. Zadłużenie w relacji do PKB ma wzrosnąć z tegorocznych 97 proc. do ponad 100 proc. w 2013 r.