W Banku BPH mamy konto osobiste Kapitalne Konto, obok znanych już Sezam Start, Sezam Direct, Srebrny Sezam, Sezam Max. Różni się od innych ostatnio wprowadzanych tym, że nie jest bezpłatne, ale za to w abonamencie 9,99 zł wszystkie dodatkowe usługi bankowe oferuje bez dopłat.

Posiadacz Kapitalnego Konta może otworzyć rachunek oszczędnościowy o oprocentowaniu wyższym niż standardowe, nie płacąc za jego prowadzenie. Kapitalnemu Kontu towarzyszy również bezpłatny pakiet usług assistance oraz darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Dodatkowo ma opcję autooszczędzania, czyli można ustalić limit powyżej którego nadwyżka będzie lokowana na koncie oszczędnościowym.