Eksperci twierdzą, że zmodernizowaliśmy polskie banki dzięki zagranicznym inwestorom, jednak dziś problemy z jakimi się zmagają stanowią zagrożenie dla naszego sektora bankowego a nawet całej gospodarki. Państwo powinno zadbać o to, by zwiększył się w Polsce udział banków kontrolowanych i zarządzanych lokalnie.

 

W prawie wszystkich najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Unii dominują banki mające centra decyzyjne w danym kraju. Przeważnie to banki prywatne i niejednokrotnie są na wszelkie sposoby zabezpieczone przed wrogim przejęciem. W Polsce, która jest siódmą pod względem wielkości PKB gospodarką w Unii Europejskiej, sektor bankowy jest zdominowany przez banki kontrolowane przez zagraniczne grupy bankowe z Unii Europejskiej i USA. Należy do nich ponad dwie trzecie aktywów polskiego sektora bankowego.

Sektor bankowy powinien przede wszystkim sprawnie i stabilnie pośredniczyć w gromadzeniu krajowych depozytów i kredytowaniu przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Działające w Polsce banki należące do międzynarodowych grup mogą to zadanie wypełniać nieefektywnie z powodu problemów finansowych swoich właścicieli i gospodarek krajów macierzystych.