Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dopatrzył się uchybień ze strony UPC Polska i Multimedia Polska. Obie spółki nie poinformowały w odpowiednim terminie swoich klientów o zmianie oferty, a konkretnie o wycofaniu kilku programów. Za powyższe naruszenie obowiązków informacyjnych UOKiK na pierwszą firmę nałożył 379,6 tys. zł kary, a na drugą - 208,2 tys. zł.

Polskie prawo przewiduje, że informacja o każdej zmianie oferty przez firmę telekomunikacyjną powinna być dostarczona do odbiorców na piśmie, co najmniej z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego.

(źródło: PAP)