Christine Lagarde przewodnicząca Międzynarodowego Funduszu Walutowego doceniła porozumienie osiągnięte na szczycie w Brukseli w sprawie pomocy dla zadłużonej Grecji. Ocenia że wypracowany program powinien skutecznie odpowiedzieć na kryzys w eurolandzie.

 Lagarde oświadczyła, że zamierza rekomendować radzie nadzorczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego przekazanie następnej transzy pożyczki dla Grecji. Podkreśliła jednocześnie, że reformy gospodarcze zatwierdzone przez rząd w Atenach są ważniejsze niż pożyczka.