Globalizacja rynków finansowych stwarza okazje do manipulacji na tych rynkach. Komisja Europejska postanowiła podjąć działania na rzecz zwiększenia przejrzystości ich funkcjonowania

KE przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i nadużyć na rynku. Ma on zapewnić integralność rynku i ochronę inwestorów.

Nowe przepisy mają dotyczyć instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu wyłącznie na nowych platformach i poza rynkiem regulowanym, które nie są obecnie objęte unijnym prawem. W przyjętym wniosku KE twierdzi, że zabronione są nadużycia na rynku towarowym i rynku powiązanych instrumentów pochodnych oraz wzmacnia współpracę pomiędzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego.

(źródło: Rzeczpospolita)