Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Europy Środkowo-Wschodniej na rok bieżący i przyszły. Twierdzi, że obecny kryzys zadłużeniowy w europejskiej strefie euro silnie odciśnie piętno się na gospodarkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Dla wszystkich państw regionu EBOiR zrewidował w dół prognozy wzrostu. W przypadku Europy Środkowej i państw bałtyckich przewiduje wzrost na poziomie dwa razy niższym, niż zakładano jeszcze w lipcu – zamiast 3,4 w przyszłym roku wyniesie tylko 1,7 proc. PKB.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna