Prof. Belka poinformował, że widzi konieczność znaczącego kroku w konsolidacji finansów publicznych, ale nie radykalne reformy. Uważa również, że polskie banki należące do zachodnich grup finansowych są zagrożone poważnymi problemami.


Prezes NBP wskazuje na reformy po stronie wydatków, nawet jeśli nie przyniosą efektów od razu. Jako priorytet widzi problem emerytur mundurowych i racjonalizację wydatków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Belka liczy na wzmocnienie Komitetu Stabilności Finansowej, podjęcie działań prowadzących do stworzenia Rady Ryzyka Systemowego. Podkreśla, że ważna będzie asertywność Komisji Nadzoru Finansowego w kontaktach z bankami, w tym także z zagranicznymi właścicielami instytucji działających w Polsce.

 

(źródło: Money.pl)