PKO BP zarządza samodzielnie swoimi TFI  już od początku 2010 roku, kiedy przejął to zadanie od  Credit Suisse.

Według opinii PKO praktycznie wszystkie fundusze PKO TFI (90 proc.) osiągają od momentu przejęcia zarządzania w styczniu 2010 r. ponadprzeciętne wyniki, tzn. powyżej mediany, a od początku 2011 roku wszystkie mają wyniki powyżej średniej. Bank dalej planuje wdrożenie nowych produktów i strategii inwestycyjnych. Jednym z rozwiązań jest fundusz oparty na absolutnej stopie zwrotu, który ma wejść w życie jeszcze w październiku. Aby zapewnić poprawę kompetencji w obszarze zarządzania majątkiem i inwestycjami klientami Bank tworzy również platformę private banking.

(źródło: Rzeczpospolita)