W budżecie UE na lata 2014-20 KE proponuje 376 mld euro na politykę spójności, wyznaczając limit absorpcji funduszy przez dany kraj na 2,5 proc. jego PKB. KE chce, by fundusze strukturalne zabierać krajom łamiącym dyscyplinę finansów publicznych.

Komisja Europejska przedstawiła propozycje rozporządzeń polityki spójności UE w latach 2014-2020. KE proponuje wstrzymywanie dostępu (a w ostateczności nawet odbierania) funduszy strukturalnych krajom łamiącym zasady ustalone w Pakcie Stabilności i Wzrostu zasady. Ta sankcja ma dotyczyć wszelkich funduszy strukturalnych i wszystkich 27 państw UE.

Choć polityka spójności po 2013 roku ma w większym stopniu realizować nowe cele, jak ochrona klimatu czy innowacyjność, to wciąż głównym kryterium, by kraj bądź region mógł sięgnąć po środki, będzie poziom zamożności liczony w PKB na mieszkańca.


Źródło: PAP