Założona rok temu lokata przyniosła średnio 4,3 proc. Od sierpnia 2010 roku 12-miesięczna średnia stopa zwrotu funduszy pieniężnych wyniosła 4,1 proc. Biorąc pod uwagę inflację (4,3 proc.), większość oszczędzających w funduszach pieniężnych wyszła więc w najlepszym razie na zero. W skali dwunastu miesięcy (licząc od sierpnia 2010 r.) z 36 funduszy pieniężnych dostępnych na polskim rynku jedynie 12 pokonało inflację i zarobiło więcej niż przeciętny depozyt bankowy. Nieco lepiej wygląda sytuacja w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Fundusze pieniężne w ciągu dwóch lat zarobiły średnio 9,5 proc., a zysk z dwuletniej lokaty bankowej to jedynie 4,2 proc.

Najlepszym w kategorii funduszy pieniężnych okazał się Idea Premium. W skali roku i dwóch lat zdystansował konkurencję wynikiem odpowiednio 6,3 proc. oraz 15,3 proc.

(źródło: Puls Biznesu)