Nowelizacja przepisów o funduszach inwestycyjnych wprowadza nowe zasady nadzoru nad zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi emitującymi wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami utworzenie takiego funduszu nie będzie wymagało zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a będzie podlegało jedynie zgłoszeniu do komisji. Komisja nie będzie również zatwierdzała statutów takich funduszy ani ich zmian. Ustawa zakłada również zmiany w zakresie przekształcenia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych w certyfikaty publiczne, uwzględniając nowe zasady tworzenia funduszy.

Zgodnie z inną przyjęta w Senacie poprawką nie będzie potrzebne zezwolenie KNF na utworzenie przez towarzystwo inwestycyjne także innych, poza zamkniętymi, funduszy inwestycyjnych.

(źródło: PAP)