Według danych NBP na koniec 2011 r. na zagranicznych rynkach polscy inwestorzy zainwestowali 8,5 mld euro.  To niemałe pieniądze, jednak ostatnio wartość zaangażowania maleje. Odwrót od aktywów zagranicznych miał miejsce głównie w drugiej połowie ubiegłego roku. Wtedy polskie podmioty sprzedały tego rodzaju akcje i obligacje o wartości o 1,25 mld euro większej od wartości zakupionych papierów.

Decyzje o inwestycjach zagranicznych przez polskich inwestorów podejmowane są przy uwzględnieniu ryzyka inwestycyjnego, które naturalnie zmieniało się wraz z postrzeganiem ryzyka sytuacji w krajach strefy euro.

Polscy inwestorzy wyprzedawali zagraniczne akcje także po to, by kupić papiery prywatyzowanych od połowy 2009 r. gigantów naszej gospodarki, takich jak PZU, PGE, JWS, Tauron, KGHM.