Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga prorodzinna nie będzie już dostępna dla wszystkich podatników. Z ulgi nie skorzystają rodzice jednego dziecka, pozostający przez cały rok w związku małżeńskim, których łączne dochody roczne przekraczają 112 tys. zł. Ten sam limit  ma obowiązywać także w przypadku osób, które wychowują tylko jedno dziecko jako tzw. samotni rodzice (np. wdowa). Natomiast jeśli rodzice dziecka nie są małżonkami (np. pozostają w konkubinacie), limit przewidziany na każdego z nich wynosiłby połowę 112 tys. zł, czyli 56 tys. złotych.

Przyjęty przez rząd projekt zakłada wprowadzenie rocznego limitu w zakresie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, ale już w rozszerzonym zakresie przychodów. Ograniczenie w stosowaniu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów ma mieć zastosowanie także m.in. do wynalazców przenoszących prawa własności do wynalazku czy też osób przenoszących prawa do wzoru użytkowego lub znaku towarowego. Także osoby uzyskujące przychody z opłaty licencyjnej, np. za przeniesienie prawa stosowania wynalazku czy wzoru użytkowego lub przemysłowego.