Wciąż nie wiadomo, kiedy będzie możliwe wprowadzenie zmian w ustawie o ofercie. Projekt zmian wciąż nie został rozpatrzony przez Radę Ministrów. Miał on ukrócić praktykę m.in pośrednich przejęć, która umożliwia ominięcie przepisów ustawy o ofercie dotyczących kupowania znacznych pakietów akcji spółek giełdowych.

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje po przekroczeniu progu 33,33 proc. Obecnie po przekroczeniu tego limitu nabywca jest zobowiązany do ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające mu 66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Dopiero przekroczenie tego progu skutkuje obowiązkiem wezwania na wszystkie walory.

W zaproponowanych zmianach jest również zapis, który wymusza uwzględnienie transakcji pośrednich przy ustalaniu cen w wezwaniach. Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy nie może być ona niższa niż średni kurs z ostatnich sześciu miesięcy. Nie może być również niższa niż najwyższa cena płacona za papiery zakupione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przy ustalaniu minimalnej ceny pod uwagę nie bierze się jednak zakupów pośrednich.

(źródło: Rzeczpospolita)