KNF nałożyła 350 tys. zł kary na Deutsche Bank Polska za niedopilnowanie wycen kilku funduszy DWS Polska TFI

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego  ukarała Deutsche Bank Polska karą za naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Bank nie dopełnił obowiązków depozytariusza funduszy inwestycyjnych DWS Płynna Lokata, DWS Płynna Lokata Plus i DWS Dłużnych Papierów Wartościowych.

W marcu 2009 r. okazało się, że z uwagi na problemy z wyceną obligacji wchodzących w skład portfeli DWS towarzystwo musiało zawiesić możliwość umarzania jednostek. W tym czasie inwestorzy stracili kilkanaście proc. aktywów – co jest skalą niespotykaną dla uważanych za bezpieczne funduszy pieniężnych.

(źródło: Rzeczpospolita)