Bank centralny jest gotowy do zaoferowania bankom swapów walutowych na „komercyjnych warunkach": swapy na dolara, euro i franki szwajcarskie. W ten sposób NBP chce pomagać instytucjom komercyjnym na wypadek, gdyby płynność na rynku była ograniczona.
Swap to umowa między bankami, w której strony postanawiają wymienić jedną walutę na inną na określony czas. Kurs wymiany w momencie zapadania swapa jest ustalany już przy zawieraniu transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania depozytów w tych walutach.

(źródło: Rzeczpospolita)