Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje ze źródeł krajowych atrakcyjne kredyty, oprocentowane w wysokości 5, 26 w skali roku. Nie cieszą się jednak powodzeniem, wśród firm.

Oprocentowanie jest obliczane na podstawie tzw. stopy referencyjnej określonej przez Komisję Europejską, jaka obowiązuje w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki.
W zależności od oceny merytorycznej wniosku o pożyczkę, podstawowa stopa procentowa ulega zwiększeniu o marżę, która maksymalnie wynosi 1, 25 proc. Obecne oprocentowanie pożyczek waha się od 5, 26 proc. do 6, 51 proc. w skali roku.

Pożyczka może zostać przeznaczona na wdrożenie przedsięwzięcia innowacyjnego. Inwestycja może polegać m. in. na: zakupie maszyn, urządzeń, licencji i wyników prac badawczo-rozwojowych, budowę i modernizację budynków oraz zakup usług doradczych.

Może być udzielona w kwocie nie większej niż 2 mln zł (do 75 proc. wydatków kwalifikowanych), na okres do 10 lat, w tym z maksymalnie 2-letnim okresem karencji.

Do Agencji przedsiębiorca musi złożyć wniosek o udzielenie pożyczki wraz z biznes planem.
Ponadto firma zobowiązana jest do przedstawienia propozycji zabezpieczenia spłaty pożyczki. Wartość proponowanego zabezpieczenia nie może być niższa od kwoty kapitału oraz planowanych odsetek.

Skomplikowane procedury, duża ilość dokumentów, jakie wymaga pożyczkodawca oraz spora wartość zabezpieczenia to główne powody słabego zainteresowania tego typu wsparciem.

(źródło: Gazeta Wyborcza)