Firma Allianz ogłosiła raport dotyczący światowego dobrobytu, z którego wynika że aktywa finansowe na mieszkańca wzrosły w Polsce trzykrotnie w ciągu ostatniej dekady.

Globalne aktywa finansowe brutto wzrosły w 2010 r. o 6,2 proc., do 95,3 bln dol., przekraczając rekord z 2007 r., a klasa średnia mimo kryzysu w skali globalnej powiększa się. Badanie przeprowadzono w 50 krajach, w tym w Polsce.

Silny wzrost w 2010 r. nie powinien jednak przesłonić faktu, że ogólna dynamika wzrostu dobrobytu w ostatnich latach spadła. Wartość aktywów finansowych brutto od 2000 roku rośnie o średnio 4,1 proc. rocznie, a wzrost na mieszkańca o 3,2 proc. W porównaniu z tempem wzrostu gospodarczego i wskaźnikiem inflacji w tym samym okresie, ten poziom wzrostu raczej rozczarowuje. Kolejne fale kryzysu finansowego i spadki na giełdzie zebrały swoje żniwo na oszczędzających.

Osłabienie tempa rozwoju jest szczególnie widoczne w krajach rozwiniętych i uprzemysłowionych: wzrost był tam znacznie wolniejszy niż średnia światowa, a wartość aktywów finansowych na mieszkańca na koniec 2010 r. była niższa od poziomu notowanego przed kryzysem. Natomiast wartość aktywów finansowych na rynkach wschodzących Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej odnotowała w ciągu ostatnich dziesięciu lat dwucyfrowy wzrost. W Europie Wschodniej wartość aktywów finansowych brutto na mieszkańca rośnie średnio o 16,3 proc. w roku - w ciągu ostatniej dekady był to najszybciej rozwijający się region na całym świecie.

(źródło: Rzeczpospolita)