Jednak jeszcze nie nastąpiło zwolnienie z podatku VAT dobrowolnym funduszem emerytalnym.
Od przyszłego roku również powszechne towarzystwa emerytalne będą mogły oferować dobrowolne produkty do oszczędzania na starość. Są to indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (także startują w 2012 r.).  W tym celu będą musiały utworzyć nowy fundusz — dobrowolny fundusz emerytalny (DFE). Od tego momentu będą zatem zarządzać dwoma funduszami. W ramach obowiązkowego systemu emerytalnego zarządzają już bowiem otwartymi funduszami emerytalnymi.

Pojawiło się jednak kilka problem przed towarzystwa emerytalnymi. Usługa zarządzania np. OFE, funduszami inwestycyjnymi czy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi jest zwolniona z podatku VAT. W czasie ostatnich zmian w prawie dotyczącym systemu emerytalnego, które umożliwiają towarzystwom oferowanie dodatkowych produktów emerytalnych, nie wpisano dobrowolnych funduszy emerytalnych do listy tych, którymi zarządzanie nie wymaga zapłacenia podatku. To stawia towarzystwa emerytalne w niekonkurencyjnej pozycji wobec innych podmiotów i mogłoby spowodować wzrost kosztów oferowania nowego produktu.
(źródło: Puls Biznesu)