Wg danych TNS Pentor, opracowanych w maju 2011 na zlecenie Banku Pocztowego, 34% Polaków nie ma konta bankowego. To 10,56 mln Polaków powyżej 18 roku życia. Jest to najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Jak wynika z badania, w tej grupie jest najwięcej osób po 50 roku życia i poniżej 20 lat, mieszkańców wsi i małych miast. Za główny powód stronienia od banków podają zbyt niskie dochody własne, aby oszczędzać i nieznajomość „bankowości”. (źródło: Puls Biznesu)