Oszczędności polskich gospodarstw domowych osiągnęły na koniec pierwszego półrocza rekordowy jak dotąd poziom 950,2 mld zł – poinformował portal Analizy Online. Jest to przyrost o 1,2% w ujęciu kwartalnym, tzn. o 16,8 mld zł. W porównaniu z poprzednimi przyrostami kwartalnymi nastąpiło przyhamowanie, ponieważ w ostatnich dwóch latach średnio wynosiły one 3,3%.    (źródło: bankier.pl)