ZUS zamieści na swojej stronie internetowej kalkulator emerytalny, czyli narzędzie, za pomocą którego każdy będzie mógł podliczyć swoje składki emerytalne, łącznie z tzw. kapitałem początkowym – składkami sprzed 1999 roku. Prace nad kalkulatorem już trwają. Narzędzie to pomoże zwłaszcza tym, którzy nie mają wyliczonego kapitału początkowego, tzn. około 4 milionom osób. Korzystać z niego będą też mogły osoby, które będą chciały sprawdzić poprawność wyliczeń ZUS.     (źródło: Gazeta Wyborcza)