NBP podał, że w lipcu 2011 wartość kredytów na nieruchomości, udzielonych gospodarstwom domowym wzrosła o 12,506 miliarda zł w porównaniu do czerwca br. - w tym wartość kredytów walutowych wzrosła o 10,193 miliarda zł miesiąc do miesiąca, a wartość kredytów złotowych wzrosła o 2,313 miliarda zł.