Wg Parkiertu, przedstawiciele największego rosyjskiego banku Sbierbank są zainteresowani przejęciem Kredyt Banku i Milleniumm. Banco Comercial Português nie potwierdza jednak tej informacji, a nawet zaprzecza.