Wyniki kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez NBP wśród banków działających w Polsce pokazały, że w III kwartale banki przewidują złagodzenie nieznaczne polityki kredytowej – w tym obniżkę pobieranych marż, oraz spodziewają się zwiększenia popytu na kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne i inwestycyjne krótkoterminowe, zwłaszcza ze strony małych i średnich przedsiębiorstw.