Właściciele nieprzedawnionych obligacji przedwojennych mają nikłe szanse na waloryzację czy jakiekolwiek rekompensaty. Obligacje te były formą pożyczki obywateli dla państwa, które przygotowywało się do nadchodzącej wojny. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, w ubiegłym tygodniu Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację prezesa Stowarzyszenia Przedwojennych Obligacji, który domagał się od Skarbu Państwa wypłaty 192 tys. zł wraz z odsetkami za obligacje przedwojenne. Powodem oddalenia był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, orzekający o niekonstytucyjności przepisu blokującego waloryzację sądową, ale jednocześnie odroczył utratę jego mocy. Oznacza to, że przepis nadal jest traktowany jako zgodny z konstytucją, a wówczas nie można wznawiać zakończonych przed tym wyrokiem spraw.