Komisja Europejska w październiku przedstawi projekt podatku od transakcji finansowych, który ma obowiązywać w całej Unii. Podatek ma wynosić od 0,01 do 0,1% i ma trafiać w części do budżetu Unii. Opodatkowane będą transakcje finansowe w tym kraju, z którego wychodzi polecenie transakcji, a nie tam gdzie się one odbywają; pozwoliłoby to uniknąć zbyt wysokiego obciążenia Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, gdzie zlokalizowane są największe centra finansowe.