Rząd Szwajcarii przeznaczył 2 miliardy franków szwajcarskich na wsparcie dla przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku wysokiego kursu franka. Są to przede wszystkim firmy eksportujące, a także zajmujące się turystyką. Rząd zamierza również zająć się ochroną rynku kredytów hipotecznych, na którym niebezpiecznie rośnie liczba kredytobiorców, wykorzystujących rekordowo niskie stopy procentowe. Od nowego roku banki będą musiały zwiększyć poziom zabezpieczenia kapitału własnego.  (źródło: PAP)