Ministerstwo Finansów podało, że zaległości firm wobec sektora publicznego za 2010 rok wyniosły 61,10 mld zł, tj. 4,32% PKB, co oznacza spadek w porównaniu do 2009 roku, kiedy zadłużenie to stanowiło 4,32% PKB. Ponad 48% zaległości należy do firm z województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Największy udział w ogóle, bo aż 75,08% mają zaległości wobec urzędów skarbowych i ZUS.