Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, że od 2008 roku, tj. od uruchomienia unijnych programów, do 7 sierpnia 2011 roku złożono 184 tys. poprawnych formalnie wniosków na całkowitą, obejmującą zarówno środki unijne jak i środki krajowe, kwotę dofinansowania 413 mld zł. Podpisano w tym czasie 58 419 umów o dofinansowanie inwestycji na kwotę 249 mld zł, a w tym dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie 172 mld zł, czyli 65,6% kwoty przewidzianej na lata 2007-2013.