Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła raport dotyczący zysku banków w Polsce za I półroczu 2011 roku. Wynika z niego, że zysk netto wyniósł  7,8 mld zł, czyli był o 44% wyższy niż rok wcześniej. Koszty działalności bankowej wzrosły do 13,17 mld zł, czyli o 6%. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,71% z końcem czerwca 2011, podczas, gdy miesiąc wcześniej tylko 13,68%.