W piątek sejm uchwalił nowelizację ustawy o kredycie bankowym i kredycie konsumenckim, która przewiduje możliwość spłaty kredytu w walutach obcych – w walucie, w której został zaciągnięty. Był to wspólny projekt PO, PSL i SLD. Kredytobiorca będzie mógł więc spłacać raty kredytu walutą kupioną w kantorze lub innym banku za niższą cenę.