Rząd wycofał się z zamiaru ustawowej likwidacji kont „antybelkowych” oraz z podatku bankowego. Ministerstow Finansów zadecydowało, że ze względu na brak czasu, do wyborów nie będzie przygotowywać projektów nowych ustaw w tych sprawach. Nowe prawo miało obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.